Εμπορικό, Βιομηχανικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Kaunas

Kaunas Chamber logo

Το Εμπορικό, Βιομηχανικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Kaunas (KCCIC) είναι μη κυβερνητικός επιχειρηματικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιείται στην περιοχή Kaunas (5 CCIC στη Λιθουανία). Το Επιμελητήριο έχει πάνω από 400 επιχειρήσεις-μέλη που ασχολούνται με διάφορους βιομηχανικούς και οικονομικούς τομείς. Ο κύριος στόχος του Επιμελητηρίου είναι να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών του και να τους προσφέρει τις απαραίτητες υπηρεσίες

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ausra Misone | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | www.chamber.lt

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

CPI logo

Το Ινστιτούτο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (CPI) είναι ο εθνικός φορέας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ιδρύθηκε το 1995 από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού, Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας και Κοινωνικών Υποθέσεων). Oι συνιδρυτές της ήταν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας και το Επιμελητήριο Βιοτεχνίας και Επιχειρηματικότητας της Σλοβενίας. Είναι υπεύθυνο για τη σύνδεση των κοινωνικών εταίρων και παρέχει υποστήριξη σε αναπτυξιακές, ερευνητικές, εφαρμοστικές και συστηματικές διαδικασίες που συμβάλλουν στην ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους πολίτες της Σλοβενίας στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Andreja Vuk | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | www.cpi.si

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ASOO logo

Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ASOO) είναι δημόσιο ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2010 από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας. Αποτελεί βασικό φορέα στον τομέα της ΕΕΚ και της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Κροατία. Είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την οργάνωση, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Κατά συνέπεια, ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, την κατάρτιση των επαγγελματικών προσόντων και την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, τους διαγωνισμούς μαθησιακών δεξιοτήτων, την αυτοαξιολόγηση και την εξωτερική αξιολόγηση. Επιπλέον, ο Οργανισμός λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας για το ΕΚΤ και εργάζεται στην προετοιμασία και υλοποίηση προγραμμάτων και σχεδίων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από ταμεία της ΕΕ και άλλα διεθνή ταμεία. Διεξάγει κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και συνεχώς ασχολείται με τη διασφάλιση της ποιότητας και τη βελτίωση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο Οργανισμός συνεργάζεται με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στην ΕΕΚ και την εκπαίδευση ενηλίκων στην Κροατία.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Tamara Buble | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | www.asoo.hr

Κροατικό Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο

HOK logo

Το Κροατικό Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο (HOK) είναι μια εθνική ενδιάμεση οργάνωση εμπόρων και βιοτεχνών που προωθεί τα συμφέροντα και τα προϊόντα των μελών του (80.000 ΜΜΕ). Το Επιμελητήριο ασχολείται με τη χορήγηση αδειών στις βιοτεχνίες για την παροχή μαθητείας και με την οργάνωση μεταπτυχιακών εξετάσεων στις τέχνες. Επιπλέον, είναι υπεύθυνο για τον καθημερινό συντονισμό και την παροχή συμβουλών στις ΜΜΕ, έχοντας μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έργων, την οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με όλους τους φορείς της ΕΕΚ.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Nevena Kurtes | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | www.hok.hr

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Zoran Varga | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | www.hok.hr

Χρηματοοικονομικά & Τραπεζικές δραστηριότητες, Ένωση Ανάπτυξης Οργανισμών και Ανθρώπινου Δυναμικού

Effebi logo

Ο Σύνδεσμος Effebi είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος από την ίδρυσή του το 1978 αποτελεί σημείο αναφοράς για άτομα που εμπλέκονται στη διαχείριση και ανάπτυξη μοντέλων ανθρώπινου δυναμικού και οργανωτικών μοντέλων κυρίως για τον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Τα μέλη του Συλλόγου είναι οι κορυφαίοι ιταλικοί τραπεζικοί όμιλοι και οι μεσαίες / μικρές τράπεζες. Σε διεθνές επίπεδο, το EFFEBI είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εκπαίδευσης Τραπεζών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών EBTN, διατηρώντας σημαντικές σχέσεις με άλλα θεσμικά όργανα, σωματεία, πανεπιστήμια, κολέγια, επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Federica D'Acunto | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | www.asseffebi.eu

IDEC

IDEC logo

Η εταιρεία IDEC είναι μία εταιρεία συμβούλων και κατάρτισης που βρίσκεται στον Πειραιά. Στις δραστηριότητες της εταιρείας συγκαταλέγεται η εκπαίδευση, η συμβουλευτική διοίκησης, η διασφάλιση ποιότητας και η αξιολόγηση και ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Η IDEC δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στον τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έχει μακρά πείρα στις ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τη διά βίου μάθηση και ειδικότερα στο EQF, στο ECVET, στο Europass, στο EQAVET, στην επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και στις εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα τελευταία 18 χρόνια η IDEC ασχολείται με το θέμα της διασφάλισης της ποιότητας και της βελτίωσης της ΕΕΚ και έχει συντονίσει τα έργα QMS, EQUAL, BEQUAL και QUADRAT σε αυτό το θέμα και έχει συμμετάσχει σε πολλά άλλα. Το πρόγραμμα BEQUAL, ένα έργο ανάπτυξης καινοτομίας που συντονίστηκε από το IDEC κατά την περίοδο 2008-2010, έχει αναπτύξει ένα εργαλείο Benchmarking για τη διασφάλιση της ποιότητας σε επίπεδο παρόχων ΕΕΚ. Το εργαλείο και η πύλη BEQUAL λειτουργούν και έχουν επεκτάθηκαν από τότε έως σήμερα, το BEQUAL διατίθεται σε 15 ευρωπαϊκές γλώσσες και χρησιμοποιείται από περισσότερα από 600 ιδρύματα.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Natassa Kazantzidou | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | www.idec.gr | +302104286227

Πανεπιστήμιο του Regensburg

UREG logo

Το Πανεπιστήμιο του Regensburg (UREG), που ιδρύθηκε το 1962, έχει εξελιχθεί σε ένα διάσημο κέντρο διδασκαλίας και έρευνας με μια ισχυρή παράδοση στη διεθνή συνεργασία. Το πανεπιστήμιο παρέχει μια ευρεία ποικιλία επιστημονικών κλάδων, έναν μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και εξαιρετικές εγκαταστάσεις. Υπάρχουν σήμερα περισσότεροι από 21.000 εγγεγραμμένοι φοιτητές στο πανεπιστήμιο, συμπεριλαμβανομένων 1.600 διεθνών φοιτητών. Το 2017, το πανεπιστήμιο έλαβε 48,4 εκατ. € εξωτερική χρηματοδότηση από ερευνητικές επιχορηγήσεις και τη συνεργασία με τη βιομηχανία. Το πανεπιστήμιο φιλοξενεί αρκετά μεγάλα και διακεκριμένα ερευνητικά έργα, μεταξύ των οποίων 9 επιχορηγήσεις ERC και 6 ερευνητικά κέντρα που χρηματοδοτούνται από το Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών (DFG) (4 ως κύριος οικοδεσπότης, 2 ως συνεργάτης).

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Regina Mulder | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | www.uni-regensburg.de

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Verena Watzek | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | www.uni-regensburg.de

EVBB

EVBB logo

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVBB) είναι μια ευρωπαϊκή ένωση ομπρέλα τα μέλη της οποίας είναι (κρατικές) ενώσεις, συντονιστικά ινστιτούτα της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί φορείς και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 60 εκπαιδευτικά ιδρύματα από 20 ευρωπαϊκές χώρες και από το Βιετνάμ, τη Σρι Λάνκα και την Τυνησία που συμμετέχουν στο EVBB. Το συνολικό προσωπικό που εργάζεται στις ενώσεις μέλη της EVBB ξεπερνάει τις 35.000 σε περισσότερα από 1.500 εκπαιδευτικά κέντρα. Το αντικείμενο της EVBB είναι η ποιοτική βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ευρωπαϊκές χώρες και η αύξηση των προσπαθειών που διεξάγονται στον τομέα της εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό επιδιώκεται μέσω της στενής συνεργασίας με άλλους παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο του δικτύου μας, καθώς και μέσω της άσκησης πίεσης στα διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ (ιδίως με την ΓΔ Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, καθώς και με το CEDEFOP).

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Samir Cheriaa | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | www.evbb.eu