TRGOVINSKA, INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA KOMORA KAUNAS

Kaunas Chamber logo

Trgovinska, industrijska i obrtnička komora Kaunas (KCCIC) je nevladina, neprofitna poslovna organizacija, koja djeluje u regiji Kaunas (od ukupno 5 komora u Litvi). Komora ima preko 400 tvrtki članica koje posluju u različitim industrijskim i gospodarskim sektorima. Osnovni zadatak komore je zastupati interese svojih članova i pružiti im potrebne usluge.

Osoba za kontakt: Ausra Misone | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | www.chamber.lt

CENTAR ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE

CPI logo

Centar za strukovno obrazovanje i osposobljavanje Republike Slovenije (CPI) je središnja nacionalna institucija u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Osnovali su ga 1995. godine Vlada Republike Slovenije (Ministarstvo obrazovanja i sporta, Ministarstvo rada, obitelji i socijalnih poslova); suosnivači su bili Trgovinska i industrijska komora Slovenije i Obrtnička i poduzetnička komora Slovenije. Centar je odgovoran za povezivanje socijalnih partnera te pruža podršku u razvojnim, istraživačkim, implementacijskim i sustavnim procesima koji doprinose kvaliteti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za građane Slovenije u kontekstu cjeloživotnog učenja.

Kontakt osoba: Andreja Vuk | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | www.cpi.si

AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

ASOO logo

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) je javna institucija koju je osnovala Vlada Republike Hrvatske u lipnju 2010. godine. Agencija je ključni dionik u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te obrazovanja odraslih u Hrvatskoj. Agencija je zadužena za planiranje, razvoj, organizaciju, implementaciju, nadzor i unaprjeđenje strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. U skladu s navedenim, agencija je odgovorna za osposobljavanje strukovnih nastavnika i nastavnika koji se bave obrazovanjem odraslih, razvoj strukovnih kvalifikacija i kurikuluma, natjecanja učenika, samo-evaluaciju i vanjsku evaluaciju. Nadalje, agencija ima ulogu posredničkog tijela za ESF te radi na pripremi i provedbi programa i projekata financiranih ili sufinanciranih sredstvima EU i drugim međunarodnim sredstvima. Provodi osposobljavanja i profesionalni razvoj zaposlenika u strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih kao i na kontinuiranom unaprjeđenju sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Agencija surađuje sa svim relevantnim dionicima u strukovnom i obrazovanju odraslih u Hrvatskoj.

Kontakt osoba: Tamara Buble | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | www.asoo.hr

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

HOK logo

Hrvatska obrtnička komora (HOK) je nacionalna posrednička organizacija obrtnika koja promovira interese i rad svojih članova (oko 80 000 obrta) na svim teritorijalnim razinama. Komora sudjeluje u licenciranju obrta za provedbu naukovanja i organizaciji majstorskih ispita. Nadalje, odgovorna je za dnevnu koordinaciju i savjetovanje obrta na temelju ekspertize u upravljanju projektima, organizaciji aktivnosti osposobljavanja i obrazovanja što uključuje i suradnju sa svim dionicima u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Kontakt osoba: Nevena Kurtes | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | www.hok.hr

Kontakt osoba: Zoran Varga | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | www.hok.hr

FINANCIJE I BANKARSTVO - UDRUŽENJE ZA ORGANIZACIJSKI RAZVOJ I RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Effebi logo

Udruženje Effebi je neprofitno udruženje koje je od svog osnutka 1978. godine bilo kontakt točka za osobe uključene u upravljanje i razvoj ljudskih resursa te organizacijskih modela prvenstveno za bankarski i financijski sektor. Članovi udruženja su vodeće talijanske bankarske grupacije te srednje i male banke. Na međunarodnoj razini Effebi je osnivački član EBTN-a, Europskog udruženja za osposobljavanja u bankarskom i financijskom sektoru na temelju čega održava značajne veze sa drugim institucijama, udruženjima, sveučilištima, fakultetima, tvrtkama i tijelima aktivnima u području upravljanja i razvoja ljudskim resursima.

Kontakt osoba: Federica D'Acunto | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | www.asseffebi.eu

IDEC

IDEC logo

IDEC je obrazovna konzultantska tvrtka smještena u Pireju, Grčka. Tvrtka se bavi osposobljavanjem, savjetovanjem u vezi upravljanja, osiguranja kvalitete, evaluacije i razvoja informatičkih rješenja za privatni i javni sektor. Zadnjih 20 godina IDEC je aktivan u području EU projekata. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u području europskih politika u vezi cjeloživotnog učenja, a posebno u vezi EQF-a, ECVET-a, Europass-a, EQAVET-a, validacije neformalnog i informalnog učenja te u području nacionalnih reformi obrazovnog sustava i sustava osposobljavanja. Zadnjih 18 godina IDEC se bavi temom osiguranja kvalitete i unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te je vodio projekte QMS, EQUAL, BEQUAL i QUADRAT u navedenom području, a sudjelovao je i u nekoliko drugih projekata. Rezultat inovacijskog razvojnog projekta BEQUAL koji je IDEC vodio od 2008. do 2010. godine bio je alat za praćenje pokazatelja osiguranja kvalitete na razini pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Od tada su alat i internetski portal BEQUAL održivi i proširili su se te je danas BEQUAL dostupan na 15 europskih jezika i koristi ga više od 600 institucija.

Kontakt osoba: Natassa Kazantzidou | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | www.idec.gr | +302104286227

Kontakt osoba

UREG logo

Osnovano 1962. godine kao regionalno sveučilište, Sveučilište Regensburg (UREG) se razvilo u znameniti centar za učenje i istraživanje sa snažnom tradicijom međunarodne suradnje. Sveučilište nudi široku ponudu disciplina, povoljan omjer studenata i nastavnika i izvrsne prostore za rad. Trenutačno se na sveučilištu nalazi 21 000 studenata te od toga 1 600 međunarodnih. U 2017. godini sveučilište je dobilo 48.4 milijuna eura vanjskih sredstava iz fondova za konkurentno istraživanje i industrijsku suradnju. Sveučilište je nositelj nekoliko velikih i značajnih istraživačkih projekata što uključuje 9 projekata financiranih sredstvima Europskog istraživačkog vijeća te 6 suradničkih istraživačkih centara koje financira Njemačka istraživačka zaklada (DFG) (4 kao nositelj i 2 kao partner).

Kontakt osoba: Regina Mulder | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | www.uni-regensburg.de

Kontakt osoba: Verena Watzek | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | www.uni-regensburg.de

EVBB

EVBB logo

Europsko udruženje ustanova za strukovno osposobljavanje (EVBB) je europsko krovno udruženje čiji članovi su (nacionalna) udruženja, krovne obrazovne ustanove, pružatelji obrazovanja i visokoškolske ustanove na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Trenutačno je u EVBB uključeno više od 60 obrazovnih ustanova iz 20 europskih država te iz Vijetnama, Šri Lanke i Tunisa. U članicama EVBB-a je zaposleno više od 35 000 osoba u više od 1 500 obrazovnih centara. Cilj EVBB-a je kvalitativno unaprjeđenje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u europskim državama te povećanje trenutačnih napora u obrazovanju na europskoj razini. Navedeni cilj se ostvaruje suradnjom s drugim pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja unutar mreže te lobiranjem kod različitih europskih institucija (posebno kod Glavnih uprava zaduženih za zapošljavanje, obrazovanje i kulturu te kod CEDEFOP-a).

Kontakt osoba: Samir Cheriaa | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | www.evbb.eu