Apie

Projekto „Bequal.app“ pagrindinė idėja yra sukurti, išbandyti ir integruoti dvi internetines lyginamosios analizės priemones, skirtas kokybės užtikrinimui pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje.

Pameistrystės mokymosi forma, skirta yra pripažinta visoje Europoje ir yra vienas iš Europos Komisijos ir valstybių narių politikos prioritetų. 2013 m. liepos mėn. Europos švietimo ir kultūros generalinis direktoratas ir Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas įkūrė Europos aljansą dėl pameistrystės (angl. EAfA), kaip pagrindinį tinklą daugeliui iniciatyvų, per kurias suinteresuotosios šalys gali įsipareigoti gerinti pameistrystės kokybę, pasiūlą ir įvaizdį visoje ES.

Naujasis Europos socialinių partnerių bendras pasiūlymas „Bendros praktikos vizijos link“ (2016 m. gegužės mėn.). Juo siekiama sukurti Europos kokybės sistemą, skirtą valstybių narių darbdaviams, profesinėms sąjungoms.

Projekto tikslai

  • Sukurti pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimo sistemą, skirtą profesinio mokymo teikėjams ir įmonėms.
  • Parengti 2 savęs vertinimo anketas, skirtas profesinio mokymo paslaugų teikėjų ir įmonių profesinio mokymo kokybės užtikrinimui.
  • Sukurti internetinę platformą dėl kokybės užtikrinimo, susijusio su pameistrystės ir mokymu darbo vietoje, naudojant įvairius išteklius, dokumentus, nuorodas, straipsnius, vaizdo įrašus.
  • Parengti dvi internetinės lyginamosios analizės priemones, skirtas pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimui, vieną - profesinio mokymo teikėjams ir vieną, skirtą įmonėms.
  • Įsteigti „Bequal.app“ ženklelį įmonėms, užsiimančioms pameistryste ir mokymu darbo vietoje, bei parodyti parodyti gerąsias praktikas.